Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Opole 23/24

Skład Zarządu Oddziału Opole IFMSA-Poland na kadencję 2023/2024:

 

Prezydent Oddziału  Bartłomiej Lepczyński
e-mail: prezydent@opole.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału  Jakub Michalak
e-mail: sekretarz@opole.ifmsa.pl

Skarbniczka Oddziału  Weronika Dudek
e-mail: skarbnik@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydentka Oddziału ds. marketingu – Samanta Ostrowska
e-mail: vpe@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydentka Oddziału ds. zasobów ludzkich – Katarzyna Ginał
e-mail: vpm@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) – Michał Wiertelak
e-mail: leo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE)  Gabriela Chlebowska
e-mail: lore@opole.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH)  Eryk Bukała
e-mail: lpo@opole.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna Programu Stałego ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (SCORA Zuzanna Trawińska
e-mail: lora@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME)  Jakub Sokołowski
e-mail: lome@opole.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)  Maja Florczak
e-mail: lorp@opole.ifmsa.pl

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

Przewodnicząca – Aleksandra Kułakowska
e-mail: kro@opole.ifmsa.pl

Członek  Sebastian Lechowski

Członek – WAKAT

Delegat Oddziału  Jakub Michalak
e-mail: delegat@opole.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco