O nas – jak do nas dołączyć?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 140 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 129 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1 300 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój Zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent oraz wiceprezydenci ds.: zewnętrznych, aktywności, finansów, członków, PR i komunikacji, budowania kompetencji.

Współpracą z IFMSA i poszczególnymi projektami zajmują się Koordynatorzy Narodowi Programów Stałych, których zakres działania pokrywa się z Programami Stałymi wewnątrz IFMSA:

  • NEO - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE)
  • NORE - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE)
  • NOME - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME)
  • NPO - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH)
  • NORA - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (SCORA)
  • NORP - koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)

Strukturę tę stosuje się odpowiednio na poziomie lokalnym. IFMSA-Poland jest organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medyczne, jak i niezwiązane z medycyną. Dzięki zrzeszeniu w IFMSA umożliwia poznanie studentów z całego świata i uczestniczenie w wielu międzynarodowych projektach. Jest to niewątpliwą korzyścią dla młodych medyków, która jednocześnie przyczynia się w sposób istotny dla dobra całego społeczeństwa.

Aby zostać członkiem naszego oddziału, wystarczy uiścić coroczną składkę członkowską w wysokości 60 zł.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Przelew na konto bankowe (tymczasowo polecany dla nowych członków):

Dane do przelewu:

Tytuł: Opole składka IFMSA-Poland  imię i nazwisko 

 

18 1050 1953 1000 0090 8084 5937

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa

2. Szybka płatność, np. BLIK (tymczasowo polecane dla obecnych członków):


Na stronie opole.ifmsa.pl wchodzimy w zakładkę 
Składki, a następnie opłacamy składkę, która nas interesuje
(akcje, funkcje i wyjazdy odbyte/pełnione w roku, za który nie zapłacono składki, nie wliczają się do zaświadczeń ani do sprawozdań punktowych).


Po otrzymaniu przez nas informacji o wpłacie, zostaniecie dodani do odpowiednich grup, m.in. na Facebooku.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco