O nas – jak do nas dołączyć?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny  IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 140 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 129 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1 300 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój Zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent oraz wiceprezydenci ds.: zewnętrznych, aktywności, finansów, członków, PR i komunikacji, budowania kompetencji.

Współpracą z IFMSA i poszczególnymi projektami zajmują się Koordynatorzy Narodowi Programów Stałych, których zakres działania pokrywa się z Programami Stałymi wewnątrz IFMSA:

  • NEO – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE)
  • NORE – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE)
  • NOME – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME)
  • NPO – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH)
  • NORA – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (SCORA)
  • NORP – koordynuje działalność Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)

Strukturę tę stosuje się odpowiednio na poziomie lokalnym. IFMSA-Poland jest organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medyczne, jak i niezwiązane z medycyną. Dzięki zrzeszeniu w IFMSA umożliwia poznanie studentów z całego świata i uczestniczenie w wielu międzynarodowych projektach. Jest to niewątpliwą korzyścią dla młodych medyków, która jednocześnie przyczynia się w sposób istotny dla dobra całego społeczeństwa.

Aby zostać członkiem naszego oddziału, wystarczy uiścić coroczną składkę członkowską w wysokości 60 zł.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Przelew na konto bankowe (tymczasowo polecany dla nowych członków):

Dane do przelewu:

Tytuł: Opole składka IFMSA-Poland  imię i nazwisko 

 

03 1600 1462 1713 5175 9000 0015

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa

2. Szybka płatność, np. BLIK (tymczasowo polecane dla obecnych członków):


Na stronie opole.ifmsa.pl wchodzimy w zakładkę 
Składki, a następnie opłacamy składkę, która nas interesuje
(akcje, funkcje i wyjazdy odbyte/pełnione w roku, za który nie zapłacono składki, nie wliczają się do zaświadczeń ani do sprawozdań punktowych).


Po otrzymaniu przez nas informacji o wpłacie, zostaniecie dodani do odpowiednich grup, m.in. na Facebooku.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco