08.03

Poniedziałek

19:00

Dzień Kobiet

Julia Marciniak-Mierzwa

Akcja związana z Dniem Kobiet - miała na celu nie tylko złożenie życzeń, ale również edukacje nt. dyskryminacji ze względu na płeć, historii feminizmu i samego święta.

Media społecznościowe - Instagram (story) i Facebook (posty) IFMSA Opole