Zarząd Oddziału Opole kadencja 2021/2022

Skład Zarządu Oddziału Opole IFMSA-Poland na kadencję 2021/2022:

 

Prezydent Oddziału - Aleksandra Węglarz
e-mail: prezydent@opole.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Natalia Jezior
e-mail: sekretarz@opole.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Aleksandra Kułakowska
e-mail: skarbnik@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - Adrian Szmyt
e-mail: vpe@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Anna Mordalska
e-mail: vpm@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) - Nina Urantówka
e-mail: leo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE) - Magda Lipian
e-mail: lore@opole.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) - Angelika Dyszy
e-mail: lpo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) - Agata Wróbel
e-mail: lora@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) – Barbara Wielgosik
e-mail: lome@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) - Paulina Bednarczyk
e-mail: lorp@opole.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Martyna Klimek
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Sonia Dziugieł 
e-mail: kro@opole.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Aleksandra Węglarz
e-mail: delegat@opole.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco