Zarząd Oddziału Opole kadencja 2020/2021

Skład Zarządu Oddziału Opole IFMSA-Poland na kadencję 2020/2021:

 

Prezydent Oddziału - Aleksandra Węglarz
e-mail: prezydent@opole.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Zuzanna Kozłowska
e-mail: sekretarz@opole.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Aleksandra Kułakowska
e-mail: skarbnik@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - Adrian Szmyt
e-mail: vpe@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Alicja Sierakowska
e-mail: vpm@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) - Nina Urantówka
e-mail: leo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE) - Anna Mordalska 
e-mail: lore@opole.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) - Jezior Natalia
e-mail: lpo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) - Agata Wróbel
e-mail: lora@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) – Martyna Klimek
e-mail: lome@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) - Julia Marciniak-Mierzwa
e-mail: lorp@opole.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Agnieszka Grobelczyk
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Sonia Dziugieł
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Kacper Wójcicki 
e-mail: kro@opole.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Natalia Jezior
e-mail: delegat@opole.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco