Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Opole 22/23

Skład Zarządu Oddziału Opole IFMSA-Poland na kadencję 2022/2023:

 

Prezydent Oddziału  Aleksander Dittmann
e-mail: prezydent@opole.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału  Jakub Michalak
e-mail: sekretarz@opole.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału  Weronika Dudek
e-mail: skarbnik@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Weronika Woicka
e-mail: vpe@opole.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich – Kacper Fox
e-mail: vpm@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) – WAKAT
e-mail: leo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE)  WAKAT
e-mail: lore@opole.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH)  Eryk Bukała
e-mail: lpo@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych w tym HIV i AIDS (SCORA Bartłomiej Lepczyński
e-mail: lora@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME)  Jakub Sokołowski
e-mail: lome@opole.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)  WAKAT
e-mail: lorp@opole.ifmsa.pl

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

Przewodniczący – Nina Urantówka
e-mail: kro@opole.ifmsa.pl

Członek  Aleksandra Kułakowska

Delegat Oddziału  Jakub Michalak
e-mail: delegat@opole.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco